цагаан аадар
нартайд орох түргэн зуурын ширүүн бороо