АГСАМЖ

Цэрэг, цагдаагийн албан хаагчийн иж бүрэн хувцас, хэрэглэл.