АГТЛУУЛАХ

Засуулах, хөнгөлүүлэх - Тэмээг гурван нас хүрсэн үед нь агтлуулна. С.Жамбалдорж. Тэмээ тэнгэрийн амьтан.