АГУУ

1. Үлэмж, том, их: агуу сайн (үлэмж сайн), агуу ухаантай (сод ухаантай) - Агуу дэлгэрэнгүй... Субашид., агуу их [хоршоо] (үлэмж их, том), агуу том [хоршоо] (овор дүр хэмжээний хувьд маш том), агуу их ятга [хөгжим] (хорин таван чавхдасанд тэвх тулж хуурдах монголын эртний хөгжмийн зэмсгийн нэг), агуу сайн хүн эедэхэд хялбар, атаат муу хүн ханилахад бэрх [зүйр цэцэн үг] (ухаантай сайн хүнтэй харьцах амар, санаа муу хүнтэй харьцах хэцүү гэсэн санаа);


2. Уужим, дэлгэр: агуу сэтгэл (маш уужим, алсыг харж, ихийг бодсон, уул мэт өршөөнгүй сэтгэл), агуу тэнгэр (уудам дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Энэрэнгүй, нигүүлсэнгүй санаа;
4. [шилжсэн] Онц шалгарсан, гарамгай: маш агуу жанжин (гарамгай жанжин).

агуу сайн

үлэмж сайн

атаат муу хүн ханилахад бэрх

ухаантай сайн хүнтэй харьцах амар, санаа муу хүнтэй харьцах хэцүү гэсэн санаа

агуу ухаантай

сод ухаантай

агуу их

үлэмж их, том

агуу том

овор дүр хэмжээний хувьд маш том

агуу их ятга хорин таван чавхдасанд тэвх тулж хуурдах монголын эртний хөгжмийн зэмсгийн нэг
агуу сэтгэл

маш уужим, алсыг харж, ихийг бодсон, уул мэт өршөөнгүй сэтгэл

агуу тэнгэр

уудам тэнүүн тэнгэр

агуу уудам уужим дэлгэр
агуу дэлгэр

өргөн уудам, тэнүүн талбиу

агуу ханцуйт тэрлэг

хуушаан хамба нарын өмсөх урт ханцуйтай тэрлэг

маш агуу жанжин

гарамгай жанжин