АГУУДАХ

1. Хэтэрхий агуу болох;


2. Хэтэрхий агуу учир тохиромжгүйдэх, уужимдах, томдох: нүх нь агуудах (нүх нь хэтэрхий уужимдах).