АГУУЖИХ
Агуу болох.

хөгжин дэвших

.... улам бүр агуужих болом бүрдлээ..

Зочин 2020-09-24 14:07:36


өсөн нэмэгдэх, хөгжиж, дэвших

Зочин 2020-09-24 14:08:41