АГУУДУУЛАХ

1. Хэтэрхий агуу болгох;


2. Хэтэрхий агуу болгож тохиромжгүйдүүлэх, томдуулах, уужимдуулах.