АГУЙ

1. Газар дор буюу уул хаданд тогтсон, гадагшаа гарах амтай том хөндий нүх, хонгил - Тэд үдшийн харанхуйд агуйгаа дэлгэрэнгүй... Б.Чойндон. Галбын говьд., агуй судлал (агуй судлах ухаан), агуйн амьтан (агуйд амьдардаг амьтан), агуйн урлаг (агуйн хана туурганд зурсан зураг), мөсөн агуй (хөлдсөн мөс унжсан хонгил), сүлжээ агуй (сүлжээлэн олон тийш салаалсан хонгил), уулын агуй (ууланд буй хонгил), хадны агуй (хадны завсар хооронд тогтсон хонгил), хиймэл агуй (танин мэдэхүйн болон аялал жуулчлалын зорилгоор зориуд барьж байгуулсан агуй), агуйн гэрэл орох нүх [ёгт] (сар);


2. Агуу: агуй ордон (их ордон) - Заримдаа агуй ордны дотор ятга мигмэнээр цэнгэлдмүй. Гурван дэлгэрэнгүй...

агуй судлал агуй судлах ухаан
агуйн амьтан агуйд амьдардаг амьтан
агуйн урлаг агуйн хана туурганд зурсан зураг
мөсөн агуй хөлдсөн мөс унжсан хонгил
сүлжээ агуй сүлжээлэн олон тийш салаалсан хонгил
уулын агуй ууланд буй хонгил
хадны агуй хадны завсар хооронд тогтсон хонгил
хиймэл агуй

танин мэдэхүйн болон аялал жуулчлалын зорилгоор зориуд барьж байгуулсан агуй

агуй ордон их ордон
агуйн гэрэл орох нүх

сар