АДРЕНАЛИН
/ Нэр томьёо /

Хүн, амьтны цус нүүрс усаар дутах үед дааварлаж, судас нарийсгадаг, бөөрний булчирхайн даавар