АВАЙ IV

Төрүүлсэн эх ба хадам эхээсээ бусад ахмадад хэрэглэдэггүй хүний ишийн нэрийн авгайлсан үг. (Авай нь харьж ирээд чамд хэлж өгье, чи цуурхалд дэлгэрэнгүй....)

Ижил үг:

АВАЙ I

АВАЙ II:

АВАЙ III