АВСТРАЛИ

Дэлхийн хамгийн том арал (7.7сая км2). Хүн сийрэг суурьшсан. Бусад тивээс тусгаарлагдмал байдалд оршиж ирсэн тул амьтны аймаг нь дэлгэрэнгүй...