ЯАГААД

Юм үзэгдэл, үйлийн учир шалтгаан, зорилгыг тодруулан лавлах үг - Хуучин байрандаа яагаад байж болохгүй болсон юм дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш.