ГУУЖ II

Тэмээний бурантгийг хазуулахгүйн тулд хийсэн зүйл.

Ижил үг:

ГУУЖ I