ГЭРЛҮГ
/ хуучирсан /

XIII зууны үеийн монголчуудын нүүдлийн орд өргөөний нэгэн төрөл.