СУМ V
/ нутгийн аялгуу /

Хаалганы босго тотго хоёрыг холбосон яс мод буюу хоёр хатавч.

Ижил үг:

СУМ I

СУМ II

СУМ III

СУМ IV