СУМ III

Аймгийн дараах засаг захиргааны нэгж - Чамайг цэрэгт мордсоноос хойш Гүнсэн сумын дарга болсон шүү дээ гэж. дэлгэрэнгүй...

сумын захиргаа а. Сумын засаг захиргааны байгууллага; б. Сумын засаг захиргаа байрлах байшин
сумын зарлага сумын албан ажилд зарагдах хүн
сумын наадам сумын нийт иргэд хамтран тэмдэглэх үндэсний баяр
сумын сургууль сумын иргэдийн үр хүүхэд суралцах сургууль
сумын төв сумын захиргаа, эмнэлэг, сургууль үйлчилгээ төвлөрсөн суурин
сумын харьяат суманд нэр данстай хүн
сумын хоршоо сумын дэлгүүр
сумын эмнэлэг сумын иргэдэд үйлчлэх, эмчлэх газар
сумын эмч сумын эмнэлэгт ажилладаг эмч
сумын занги сумыг захирагчийн албан тушаал, сумын дарга
сумын хамжлага суманд харьяалагдах ард иргэд
сум нэгдэл монгол улсын засаг захиргааны нэгж болон хөдөлмөрөөрөө нэгдсэн малчин ардууд
аймаг сум Монгол улсын засаг захиргааны үндсэн нэгж
Ижил үг:

СУМ I

СУМ II

СУМ IV

СУМ V