СУМАН I

Ердийн батальонд багтах цэргийн анги - Аяны халуун тогоонд явуут чанагдаж бэлэн болсон цай хоолоо салаа дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., суман дарга (ангийг ахалсан хүн) - Та суман даргад л хэлчхээрэй. П.Хорлоо. Багш., суман цэрэг (нэг суман харьяалагдан алба хааж байгаа цэрэг эрс) - Ядаж ганц суман цэрэг мэдэлд нь өгнө байх гэсэн найдвар талаар өнгөрч хэдэн сум ганзагалаад харьж яваадаа сүрхий гоморхжээ. Б.Нямаа. Арандалынхан., их бууны суман (их буугаар дагнаж мэргэшсэн цэргийн анги), торгуулийн суман (дайн байлдаанд тэргүүн фронтод явж, давшилтад эхний эгнээнд ордог цэргийн анги).

суман дарга ангийг ахалсан хүн
суман цэрэг нэг суман харьяалагдан алба хааж байгаа цэрэг эрс
их бууны суман их буугаар дагнаж мэргэшсэн цэргийн анги
торгуулийн суман дайн байлдаанд тэргүүн фронтод явж, давшилтад эхний эгнээнд ордог цэргийн анги
Ижил үг:

СУМАН

СУМАН

СУМАН II

СУМАН III: