ЖИРГЭМЭЛ III

Есөн буудал бүхий нэгэн зүйл хөлөгт тоглоом.

Ижил үг:

ЖИРГЭМЭЛ I

ЖИРГЭМЭЛ II