АРГАЙ IV
/ тоглоом /

Шагай харвахад арван таван хасааны дээд талд тохой дээр байрлуулдаг, хасаанаас хоёроос дөрөв дахин том хасаа хэлбэрийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АРГАЙ I

АРГАЙ II

АРГАЙ III