УСАН

1. Булаг шанд, гол горхи, нуур цөөрөм, далай тэнгисийг үүсгэж байгаа устөрөгч, хүчилтөрөгч хоёрын химийн цэвэр нэгдэл дэлгэрэнгүй...


2. Гол, нуур, тэнгис зэрэг усан гадаргуу: ус авах (а. Ус утгаж авах; б. Үерт автах; в. Ус хальж эзлэх; г. Шээс шинжлэхээр авч дэлгэрэнгүй...
3. Таван махбодын нэг;
4. Нэг гол ус бараадан амьдардаг хүмүүс - Бид нэг усны улсууд. [яриа];
5. Дөрвийн тооны ёгт нэр.