АЛГУУН III

Алсуур, зайтай.

Ижил үг:

АЛГУУН I

АЛГУУН II