АГИРХАЙ
/ хуучирсан /

Халдварт өвчний нян; агирхай тарах (нян тарах), агирхай устах (нян устах), дэлгэрэнгүй...

агирхай тарах нян тарах
агирхай устах нян устах
агирхай халдах халдварт өвчний нян халдах