АГИХ

Мөс агиран хөлдөж овойх: мөс агих (мөс овойн хөлдөх, тэс хөлдөх).