АГЗАЙЛТ

Агзайх үйлийн үр дүнг заасан нэр - Охиныхоо биеийн агзайлт, дагжин чичрэхийг харсан юм. дэлгэрэнгүй...