БОЛЗОЛТ

Болзол бүхий, дэнчин бүхий: болзолт уралдаан (а. Бооцоот уралдаан; б. Болзол бүхий уралдаан) - дэлгэрэнгүй...