АЛАЧУГ
/ хуучирсан /

Урт тахир модыг газар тойруулан хатгаж, голд нь босгосон ац модон баганын дээр бэхэлсэн модон цагаригтай холбон дээгүүр нь арьсаар бүтээсэн задгай дэлгэрэнгүй...