БАСМАГ
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Ан агнадаг чулуун занга: басмаг татах (занга тавих).