ЭЛДРҮҮЛЭХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Сайхан үгээр ам алдуулж юмыг нь авах - Тэднийхээс энэ тэр юмыг элдрүүлэхээр очжээ. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.