ЯГААВАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ээвэр, наран тал: саравчны игаавар (саравчны нөмөр), хашааны игаавар дэлгэрэнгүй...