ХӨЛГӨХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Үймэх: сандран хөлгөх (сандран үймэх), мэгдэн хөлгөх (мэгдэх дэлгэрэнгүй...


2. Сандрах, бахардах, бажгадах - Эмээлт морины минь хурданд эвэр нум даршина, эвэр нумын даршаанд бээвгэр хамнигад хөлгөнө. дэлгэрэнгүй...
3. Догдлох: сэтгэл хөлгөх (сэтгэл догдлох).

Ижил үг:

ХӨЛГӨХ I