ХОВХ I
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тэгшхэн, өө сэвгүй, цагаан, дардан - Хотгорхон тарганд нь тавиулсангүй, ховххон харгуйд нь дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ХОВХ I

ХОВХ II

ХОВХ II