ХОДРОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Сугарах, мултрах, сэмрэх, нэвтрэх: ходорч унах (сугарч унах), гараас дэлгэрэнгүй... (гараас мултрах), утас ходрох (утас сэмрэх);


2. Ходрон салах - Хорин тавтын дэвсгэрт ходортлоо зугаатай, холчир улаан хөвгүүд хоосортлоо дуулаантай. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь;
3. Халтирах, гулсах: ходрох гулгах (гулсах гулгах);
4. Амар мэнд өнгөрөх: үхлээс ходрох (үхлээс амар мэнд өнгөрөх).