ХОТИЛЗОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Догдлох - Хойт хаяа руу харахад минь хурган үүл багширна, холын нутгаа санахад минь хотилзоно доо дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.