ХОЛХОО
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хуух, хуухнаг: хуцын холхоо (хуцын хуухнаг) - Бухын холхоог харж үнэг турж үхэв. дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.