ХОВХ II

Эрс огцом хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг хүч нэмэгдүүлэх сул үг: ховх сорох (а. Үлдээлгүй идэж уух; б. дэлгэрэнгүй...

ховх сорох а. Үлдээлгүй идэж уух; б. Ховдоглон маш түргэн идэж уух; в. Хоосортол сорох, хэтэрхий уухыг шоодох үг
ховх татах ховхорч иртэл нь татах
ховх цохих ховхорч унатал нь цохих
ховх талах хөрөнгө хогшлыг нь хоосортол нь талах, дээрэмдэх
Ижил үг:

ХОВХ I

ХОВХ I

ХОВХ II