ХАШЛАНТАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Гачлантай, хяслантай - Адуундаа явахдаа цахилагхан мөртөө амгайвчилж унахад минь шарланги, дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.