ХИРҮҮ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Цахалдаг: хирүү морь (цахалдаг морь);


2. Ичимхий, хулчгар: хирүү хүн (ичимхий хүн) - Хийвэн хийвэн хараа хийвэлзүүлэн мордоорой, хил шадар зондоо орохдоо, эгч минь та, дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.