ХОВОРДОЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цулбуурт загас: ховордой загас (цулбуурт загас).