ХААЛААС
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Үхрийн арьс юм уу эврээр хийсэн цахиур бууны цахиур болон дарь агуулах сав.