ХИРЭМЛЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тэлээлэх - Хөл хүнд хүн тэмээний ноосон дээс хирэмлэвэл ураг унагаахгүй гэсэн домтой. дэлгэрэнгүй...