ХИЛЭЭМ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Талх: хилээм барих (талх барих), хилээм зүсэх (талх зүсэх), дэлгэрэнгүй...