ҮРХИЙ
/ нутгийн аялгуу /

цахар, хорчин 1. Үргэлж, залгаа, тусгаар биш - Банзал нь хантаазтайгаа үрхий хувцас байна. дэлгэрэнгүй...;


2. Байнга, дандаа - Хамраа үрхий малтдаг хачин зантай хүүхэд вэ. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны дэлгэрэнгүй...