ХИЛГЭЭ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Боодол: өвсний хилгээ (өвсний боодол);


2. Юүж - Өлөн хоосон малдаа нэг хилгээ ч, бухал ч болсон өвс илүү ачихсан гэж оролдоно биш үү. Г.Гантогтох. дэлгэрэнгүй...