ХАЖУУР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хадуур, шимээсэг: хажуурын иш (хадуурын иш), хажуурын бариул дэлгэрэнгүй...