ХАДХАГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Нөөц, бэлтгэл: хадхаг болгон хураах (нөөц болгон хураах), хулганы дэлгэрэнгүй... (хулганы хөеө) - Өнөө өвлийн хадхаг болох тос, зөөхий, аарц, цагаа, ааруул хурууд. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.