ӨӨДӨРХӨХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дээрэлхэх: өөдөрхөж басах (дээрэлхэж басах).