НАЛБАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Намилзах, дэрвэх - Байшингийн оройд туг налбана. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны дэлгэрэнгүй...