НАЛГАЙ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ялдам, зөөлөн: налгай хандах (ялдам хандах), ялдам налгай (ялдам дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

НАЛГАЙ I