НАРВА I
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хоншоор - Нарва цагаан бугыг нартаас гуйнам, наян таван насыг бурхнаас гуйнам. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

НАРВА II