НАНЧУУР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ялааны алуур: ялааны нанчуур (ялааны алуур).